Chłodnie przemysłowe i ich budowa

Chłodnia to obiekt który służy do przechowania towarów w małych temperaturach, co ma na celu zachowanie ich formy do czasu zagospodarowania. Składa się z segregowanych przedziałów składowych, także całej infrastruktury służącej zapewnieniu odpowiedniej temperatury przechowywania. Zdarza się, że chłodnie to wolno stojące budowle określone jedynie i wyłącznie do długofalowego chłodzenia towarów.

chłodnia

Autor: Bruce Guenter
Źródło: http://www.flickr.com

Częstokroć jednak zakłady przemysłowe przetwórstwa warzywno-owocowego, czy zakłady mięsne posiadające swoją infrastrukturę chłodniczą pozwalają sobie na usługi przechowalnicze w chłodniach technologicznych. W dobie rozkwitu branży logistycznej częstą praktyką jest również budowa chłodni wysokiego przechowywania w blisko zerowe przedziały chłodnicze. Zasadniczym zamierzeniem owych magazynów jest kilkudniowe składowanie artykułów głównie spożywczych, również ich szybka dystrybucja.Przy planowaniu chłodni powinno się brać pod uwagę przeróżne składniki. W przypadku głębokiego mrożenia przeważnie wykorzystuje się grubszą powłokę izolacyjną. Ważnym atrybutem jest wskaźnik – (następna strona) izolacji ścian.

chłodnia przemysłowa

Autor: Ben Schumin
Źródło: http://www.flickr.com

W chłodni powinna być również zagwarantowana pewna wymiana powietrza. Jej rozmiar należy dobrać w zależności od specyfiki pomieszczenia, oraz magazynowanych artykułów tak, żeby nowe powietrze w chłodni nie musiało być ponownie bezcelowo chłodzone, z czym łączyłoby się trwonienie energii.Budowa chłodni nastręcza uwzględnienia rozmaitych sfer.

Dbanie przy przekazywaniu do eksploatacji i systematyczna pielęgnacja zezwalają zagwarantować płynną pracę układu i uniknąć marnowania energii. Pożytki pod względem zużycia energii jest możliwość również osiągnąć w istniejących systemach, montując elektroniczne zapory rozprężne i regulatory chłodnicze z funkcją odtajania wg wymogów.Bardzo istotnym jest, aby zapewnić nadmiarowy zawór – arapneumatik.pl/k-358-elektrozawory-skosne-katowe-parker-lucifer – ciśnieniowy w układzie wentylacji, albo zawór upustowy do zrównywania ciśnień pomiędzy chłodnią a powietrzem otoczenia. Jeżeli ciśnienie w chłodni nie będzie wyrównywane, może doprowadzić nawet do zasypania się ścian i sklepienia chłodni.

Contacts:
Posted by: admin on