Co to jest geodezja i jakimi obowiązkami musi trudnić się geodeta? Jak wyglądała kiedyś, a jak wygląda dzisiaj ta dziedzina?

Jak przedstawia się historia geodezji? W miarę rozwoju osadnictwa i zawłaszczania ziemi granice zmieniały się od pasów rubieżnych do dokładniejszych granic linearnych. Na naszych ziemiach wytyczanie granic przeprowadzano już w 12 wieku w formie publicznej. Działo się to, jak panujący lub jego wysłannik oficjalnie objeżdżał granicę, a we właściwych miejscach umieszczał znaki graniczne.

Geodeta

Autor: NAVFAC
Źródło: http://www.flickr.com
Miało to miejsce podczas eta[u umacniania prawa własności ziemi. Jeżeli więc bieg granicy nie posiadał pokrycia z żadną naturalnie wydzieloną formą terenową, to zachodziła tam konieczność wyznaczenia jej metodą sztuczną. Dlatego też splatano korony drzew lub wkopywano drewniane pale oraz kamienne słupy. Bywały też inne sposoby, jak usypywanie stożków lub stawianie głazów i kapliczek.

Czasami przebieg punktów granicznych przechowywano w ludzkiej pamięci różnorodnymi, specjalnym ceremoniami, ponieważ nie zawsze z jej wytyczenia opracowywano dokument. Współczesną mamy geodezje niższą, jak geodezja Oleśnica – MPT Geo. To nauka o pomiarach wykonywanych na małych powierzchniach, promieniu nie większym niż 15,6 km, jest to 750 km2. Kolejnym rodzajem jest geodezja (czytaj więcej- tyczenie działek) wyższa, jaką stosuje się na większych obszarach, o powierzchni więcej niż 750 km2. Geodeta zajmuje się dostarczeniem niezbędnych danych do zrobienia różnego typu map.

Jeżeli zaciekawił Cię taki tekst, sprawdź przykłady (https://wibako.pl/products/129_uszczelnienia/k9tgkd_uszczelniacz-walu-tyl-cummins-3933262) umieszczone pod tym linkiem. Z pewnością znajdziesz tutaj coś odpowiedniego dla siebie.

Odpowiada za stworzenie mapy kraju, a jednocześnie mapy topograficznej, w różnych skalach. Powinien ją na bieżąco aktualizować. Wyniki tej pracy wykorzystywane są dla potrzeb gospodarczych, jakie mają związek z planowaniem przestrzennym lub zmianą struktury terenowej.

Geodeta

Autor: Elvert Barnes
Źródło: http://www.flickr.com
Geodeci także biorą udział w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych oraz podziemnych. Przeprowadzają obsługę montażu, wykonują pomiary odkształceń, zajmują się ostateczną inwentaryzacją podwykonawczą. Powinni też umieć sporządzać dokumentacje geodezyjno-kartograficzne, ażeby być w stanie regulować stan prawny nieruchomości, a przy okazji definiować jej wartość. Ponadto, przeprowadzają inne prace dla budownictwa, przemysłu, górnictwa i innych obszarów gospodarki. Jak więc widzimy taki specjalista bierze udział w dużej ilości zadań, jednocześnie od jego pracy zależy naprawdę sporo. Zapotrzebowanie na geodetów też jest duże, gdyż ciągle coś powstaje, tak więc konieczny jest odpowiedni specjalista.
Contacts:
Posted by: admin on