Czym jest proces cynkowania? Jakie są kolejne etapy cynkowania, które możemy wyróżnić?

Proces cynkowania to w rzeczy samej kilka niezbędnych wstępnych etapów. Początkowo występuje bezpośrednie zanurzenie stalowego elementu w ciekłym cynku, to sprawia, że powstaje trwała mechanicznie i nieprzepuszczalna powłoka, która zabezpiecza materiał przed korozją. Pierwszy z etapów to mechaniczne usunięcie niejednorodności, jakie przylegają do powierzchni cynkowanego przedmiotu. Zanieczyszczenia takiego rodzaju, jak piasek, rdza czy pozostałości starej powłoki, likwidowane są sposobem obróbki strumieniowo-ściernej.

cynkowanie

Autor: Steve Snodgrass
Źródło: http://www.flickr.com
Mechanizm funkcjonowania tego rodzaju procesu odnosi się do zlikwidowania różnego rodzaju zanieczyszczeń z powierzchni stali, a to dzięki użyciu ściernych materiałów metalowych w obiegu zamkniętym.

Hej, sprawdź to, jeśli jeszcze nie wiesz o tej atrakcyjnej stronie a zobaczysz, że okaże się ona dla Ciebie bardzo użyteczna.

Tak prezentuje się cynkownia w pierwszym etapie, a jak prezentują się kolejne etapy? Sprawdź tutaj: polecamy tę witrynę. Kolejny etap to odtłuszczanie. To konieczne, żeby elementy stali stały się wolne od tłuszczu, woskowatych pozostałości i oleju, ponieważ uniemożliwiają one reakcję żelaza z cynkiem. Etap ten ma na celu uzyskane chemicznie jak najmocniej czystej powierzchni, na jakiej może powstać stop stali z cynkiem. W następnym etapie mamy trawienie powierzchni.

Zapewnia to na skuteczne usunięcie niemetalicznych substancji, które powstają w okresie walcowania i wyżarzania elementów konstrukcyjnych. Najbardziej popularny na to patent to kąpiel w kwasie solnym. Kolejny etap to topnikowanie. Zanurzamy stalowe elementy w roztworze wodnym chlorku cynku i chlorku amonu, by zapewnić optymalny przebieg reakcji chemicznych, które zachodzą w czasie cynkowania. Po obróbce w kąpieli topnikowej stalowe elementy muszą być wysuszone w temperaturze sto dwadzieścia- sto pięćdziesiąt stopni Celsjusza.

To etap, który wymaga rzeczywiście znacznej precyzji i szczególnej ostrożności. Ważne jest stałe sprawdzanie temperatury układu, ponieważ duża zmiana warunków termicznych może wywołać zapalenie substancji chemicznych, które wchodzą w skład topnika oraz wpływać na zmniejszenie skuteczności obróbki. Finalny etap procesu cynkowania polega na zanurzeniu wcześniej przygotowanego stalowego podłoża w kąpieli stopionego cynku oraz temperaturze 445 – 455 stopni Celsjusza. W tego typu warunkach żelazo i cynk dość szybko ulegają reakcji chemicznej, co zdecydowanie skraca okres zanurzenia powierzchni stalowych. Zależnie od tego jak wygląda ta sytuacja, i czy jest to ocynkownia ogniowa (jak wygląda praca (zobacz aktualne oferty pracy dla mężczyzn) w ocynkowni ogniowej?), proces jest bardziej intensywny. Dzięki temu może powstać powierzchniowy stop żelazo-cynk, który zawiera różny stosunek obydwu składników.
Contacts:
Posted by: admin on