Główne techniki jakich się używa w nowoczesnym obrabianiu różnych metali i produkcji z nich różnych elementów.

Od chwili gdy ludzkość nauczyła się topić rudę żelaza i wytapiać metal zaczęła się następna epoka w historii ludzkości. Zaczęły się wtedy również pojawiać całkowicie nowe możliwości użycia otrzymanych metali, takie jak różnego rodzaju narzędzia czy broń. Przez wiele wieków metody odlewania metali były udoskonalane, dzięki czemu dzisiaj można wykonywać bardzo precyzyjne elementy.

Odlewnictwo obecnie jest szeroko wykorzystywane przy wytwarzaniu wielu różnych elementów. Korzysta z niego przede wszystkim przemysł lotniczy i motoryzacyjny, lecz także maszynowy, zbrojeniowy i elektroniczny. Nie można również zapomnieć o artystach, oni również

cięcie metalu

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

niezwykle często wykorzystują tę technikę przy robieniu swoich dzieł. W największym skrócie metoda odlewania polega na przygotowaniu odpowiedniej formy, zrobionej z reguły ze specjalnego gipsu, w której jest umieszczany dany element wykonany z wosku – przeczytaj o procesie odlewnictwa. Podczas wypalania formy wosk się wytapia zostawiając wolną przestrzeń, do jakiej wlewa się płynny metal i po zastygnięciu otrzymuje się gotowy element.

Żeby jednak odlane czy wykonane inną techniką części miały odpowiednią jakość i mogły się nadawać do pracy, muszą przejść dodatkową obróbkę. W przypadku elementów odlewanych niezbędne będzie frezowanie i szlifowanie powierzchni roboczych, a także wykonanie potrzebnych otworów. Takie rodzaje obróbki związane są z opracowaniem kształtu, jednak czasami pojawia się konieczność przeprowadzenia dodatkowych procesów które mają na celu poprawę właściwości mechanicznych metal.


Zalicza się do nich na przykład wyżarzanie, polegające na zagrzaniu materiału do ściśle

określonej temperatury i wolnym ochładzaniu. Przez to struktura molekuł porządkuje się, a sam materiał zyskuje dużo lepsze właściwości – przeczytaj o wyżarzaniu. Inną techniką jest hartowanie, z kolei ono polega na rozgrzaniu elementu i gwałtownym ochłodzeniu w wodzie czy oleju, dzięki czemu powierzchnia metalu znacznie się utwardza. Umiejętne użycie różnych technik pozwoli na otrzymanie metalu o dokładnie takich parametrach, jak się chce.
Contacts:
Posted by: admin on