Jak wykonać mierzenie deformacji z pomocą tensomertu – poznaj cenne porady

Tensometry mają zastosowanie w wielu dziedzinach i w wielu przeróżnych zakresach. Są to przybory zezwalające na badanie odkształceń. Pomiary tensometryczne należą do jednej z częściej stosowanych strategij testów odkształceń na powierzchni elementu.

Stosowanie właściwego tensometru jest zależne od warunków wymagań pomiarów powiązanych z towarem, kształtem modułu konstrukcyjnego, gatunkiem obciążenia, temperaturą. Najszersze zastosowanie odnalazły tensometry oporowe i przy ich użyciu realizowana jest większa część sprawdzianów laboratoryjnych i użytkowych.Tensometry oporowe odróżniają się sporą precyzją i dokładnością, co zezwala mierzenie bardzo malutkich deformacji. Mają nieznaczne wymiary, dzięki czemu można nimi badać zjawiska spiętrzenia napięć, są niewrażliwe na drgania i wstrząsy, potrafią również pracować w dużych temperaturach i ciśnieniach.

Pomiar wilgotności desek

Autor: Kopp – Podłogi Naturalnie Dosko
Źródło: Kopp – Podłogi Naturalnie Doskonałe.

Tensometry muszą w czasie badania stanowić całość z badanym obiektem, co wiąże się z nieodzownością niezwykle skrupulatnego ich przyklejenia po wcześniejszym przygotowaniu podłoża. Powłoka spoiwa winna być możliwie cienka, zarazem gwarantując znakomite przystawanie tensometru, oraz doskonałą izolację elektryczną pomiędzy tensometrem, a badanym obiektem – wysokiej jakości tensometry. Poza tym klej nie może zmieniać własności z upływem czasu i musi być odporny na wpływ temperatury.

Dzięki opcjom używania właściwych układów pomiarowych, wiadomości o naprężeniu można rejestrować na taśmie magnetycznej, bądź w pamięci maszyny i śruby nierdzewne cyfrowej. Tensometry oporowe przynoszą łatwość sterowania procedur obciążenia i odciążenia, a ich obsługa jest łatwa i pewna. Nadzwyczaj istotną wiadomością jest fakt, że tensometry można umieszczać na nawierzchniach wyginanych.

Testy tensometryczne zdołają dostarczyć ogrom wiedzy na temat badanego obiektu w kontekście jego dynamiczności pracy, odporności, działających na obiekt wymuszeń. Dane mogą zostać wykorzystane w celach przyszłościowych, jak również w celach monitoringu stanu i oceny. Tensometry elektryczne cechuje duża dokładność i sposobność pomiaru bardzo małych deformacji.

Formuła naszej strony bardzo Ci się spodobała? Raduje nas to. Zatem może masz ochotę wejść do kolejnej strony? Proszę, dowiedz się i sprawdź jak to zrobić.

Badania te zdołają być realizowane nawet w sporej odległości od składnika badanego.

Contacts:
Posted by: admin on