Piasek budowlany – substancje sypkie naturalne bądź syntetyczne.

Kruszywa są to tworzywa ziarniste naturalne albo syntetyczne, nieorganiczne lub organiczne, użytkowane jako składniki zapraw betonów, bitumicznych kompozycji do konstrukcji. Wyróżnia się tłucznie mineralne uzyskiwane przez maszynową przeróbkę substancji skalnych i kruszywa chemiczne, uzyskiwane z materiałów organicznych także z substancji mineralnych w w czasie poddawania ich przekształceniom cieplnym i modyfikacjom mechanicznym.

Continue reading “Piasek budowlany – substancje sypkie naturalne bądź syntetyczne.” »