Mieszkanie nowe czy używane – przykładowe argumenty które przemawiająza obiema tymi opcjami.

Zakup nowego mieszkania to dla wielu rodzin niezwykle poważna decyzja, która się równocześnie wiąże z ogromnymi wydatkami. Współcześnie nadal zdecydowana większość mieszkań jest kupowana na kredyt, brany często na wiele długich lat i mocno później obciążających domowe finanse.

Continue reading “Mieszkanie nowe czy używane – przykładowe argumenty które przemawiająza obiema tymi opcjami.” »

Każda nieruchomość wymaga należytego gospodarowania. Dobrą opcją w takiej sytuacji będzie doświadczony zarządca nieruchomości we Wrocławiu.

Współcześnie gospodarka nieruchomościami to niezwykle bogata dziedzina, która skupia w sobie wiele regulacji. Samo określenie wywodzi się z kwestii publicznoprawnych. Jej zasady unormowane są ustawą o gospodarce nieruchomościami i dotyczą takich zagadnień jak: wyceny, podział, scalanie i pierwokup nieruchomości, wywłaszczanie oraz zwrot wywłaszczonych nieruchomości, czy gospodarowanie nieruchomościami, które są własnością Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Jeszcze jednym z aspektów, które są za tą sprawą regulowane to działalność zawodowa, której celem jest gospodarowanie nieruchomościami.

Continue reading “Każda nieruchomość wymaga należytego gospodarowania. Dobrą opcją w takiej sytuacji będzie doświadczony zarządca nieruchomości we Wrocławiu.” »