Piasek budowlany – substancje sypkie naturalne bądź syntetyczne.

Kruszywa są to tworzywa ziarniste naturalne albo syntetyczne, nieorganiczne lub organiczne, użytkowane jako składniki zapraw betonów, bitumicznych kompozycji do konstrukcji. Wyróżnia się tłucznie mineralne uzyskiwane przez maszynową przeróbkę substancji skalnych i kruszywa chemiczne, uzyskiwane z materiałów organicznych także z substancji mineralnych w w czasie poddawania ich przekształceniom cieplnym i modyfikacjom mechanicznym.

W zależności od materiału skalnego i od sposobu sporządzania tłucznia dzielimy na kruszywo (http://bazalt.pl/) naturalne i kruszywo budowlane drobione. Kruszywo jest tworzywem użytkowanym we teraźniejszym budownictwie w bardzo dużych ilościach. Od form kruszywa zależą w wysokiej mierze wytrzymałość oraz bezpieczeństwo budynków i struktur. Badanie technicznych własności kruszyw budowlanych przeprowadza się bądź wprost na placu budowy, lub w sprofilowanych laboratoriach. Kruszywo kamienne rozkruszone ze skał węglanowych stosowane jest do betonów lastrykowych i suchych mieszanek zapraw do tynków. Kruszywa rozkruszone ze głazów węglanowych mogą być wykorzystywane do betonów prostych. Wybór wariantu tłucznia i jego ilość w mieszaninie betonowej załatwia się w laboratorium. Na placu budowy przegląda się jedynie, czy używane kruszywo budowlane realizuje ogólne żądania stawiane kruszywom do betonu. W szczególności kontroluje się: skład ziaren wydłużonych i płaskich (ich nadmierna ilość może pogorszyć stan mieszaniny betonowej, z powodu której beton swobodnie i dokładnie napełnia deskowanie), skład brudów (ciał obcych również zanieczyszczeń typu organicznego, takich jak glina bądź ił), wilgotność kruszywa. Piach budowlany (szczegóły tutaj: http://www.eogniwa.pl/kategoria/lancuch-zrywkowy) z Chrościc to materiał zdobywany bezpośrednio ze złoża. Ze względu na duże cechy jakościowe, stosowany jest przez wytwórców betonów i galanterii betonowej.

Prócz tego przydaje się do wyrabiania zapraw murarskich i tynkarskich, produkowania specjalistycznych robót inżynieryjnych. Barwa piasku budowlanego bywa różnorodna w zależności od tego skąd jest uzyskiwany.

.

Contacts:
Posted by: admin on