Pomiary drgań w urządzeniach

Wibracje i drgania są jednym z najprędzej dostępnych wskazówek sygnalizujących o stanie maszyny. Przebiegające wibracje przedmiotów, z wyjątkiem konfiguracji technologii wibracji, są szkodliwe. Utrudniają one zgodną pracę urządzeń, powodując ich prędkie eksploatowanie, także straty energetyczne.

analiza pomiarów

Autor: Chemie-Verbände Baden-Württemberg
Źródło: http://www.flickr.com
Jeżeli występują drgania, wtenczas dąży się do ustalenia powodów i umiejscowienia www.promus.katowice.plich, a w następnej kolejności obniżenia. Jeżeli nie da się zminimalizować drgań, wtedy wykorzystuje się składniki izolacyjne, jakie powodują ich amortyzowanie. Wykonując pomiary drgań poszczególnych elementów badanego przedmiotu jest możliwość odszukać podzespół, jaki jest źródłem szkodliwych drgań.Przez jego wymianę nierzadko jest możliwość powstrzymać wibracje całego obiektu.

W trakcie wszelakich pomiarów wibracji na stanowiskach pracy, miejsca pomiarowe są lokalizowane na źródle wibracji, w punktach przesyłania drgań do systemu człowieka narażonego. Przy pomiarze drgań ogólnych, przekazywanych przez stopy do organizmu pracownika realizującego pracę w pozycji stojącej, punkt pomiarowy lokalizowany jest w zakład Partner Serwisich bezpośrednim sąsiedztwie.

Jeśli wibracje tego rodzaju są przesyłane do organizmu człowieka przeprowadzającego pracę na siedząco, pomiary drgań są umiejscawiane na siedzeniu. Przy pomiarze drgań działających na system pracownika przez kończyny górne, punkty pomiarowe umiejscawia się w punktach faktycznego kontaktu rąk człowieka z fragmentem sterowania, będącym źródłem drgań (tanie pomiary drgań na Za pomocą pomiarów drgań jest możliwość analizować znaczenie wielkości i układów fragmentów, sposobów mocowania i materiałów na parametry drgań.

Przypisanie chwiejności ciężarów pod wpływem drgań zezwala określić występujące naprężenia i odkształcenia będące efektem sił zewnętrznych i sił bezwładności. Mierząc w miejscach działania obciążeń występujące siły i momenty można otrzymać przebieg obciążeń dynamicznych poszczególnych elementów obiektu.
Pomiary drgań wykonuje się w celu wyznaczenia przebiegów drgań i ich parametrów w czasie, celem wyznaczenia typu drgań, ich rozmiarów i dokonania dogłębnej analizy. To również wykrywanie powodu powstawania wibracji i punktu ich występowania.
Contacts:
Posted by: admin on