Skały, które występują na powierzchni ziemi – czy wiesz, jakie bogactwa posiada nasza planeta?

Wśród spotykanych na kuli ziemskiej skał jednymi, które znajdują się najczęściej są wapienie. Do licznych minerałów zaliczają się również krzemiany. Wapienie wykorzystywane są powszechnie przez rozmaite gałęzie przemysłu, krzemiany to natomiast niesamowitej urody kamienie ozdobne oraz szlachetne.

Wapień jest zaliczany do skał osadowych. Najczęściej zobaczyć można wapień , który ma biały kolor, chociaż skała ta spotykana jest także w kolorze szarym lub żółtym. Bardzo rzadko spotykane są wapienie , które mają barwę czerwoną lub brunatną. Są to skały niezwykle mało odporne na proces krasowienia. Proces ten sprawia, że wapienie tworzą przepiękne i przybierające rozmaite formy. Tworzą się jaskinie, wywierzyska, lejki oraz żłobki krasowe. Wiele takich form krasowych znajduje się na terenie naszego kraju.

Kamienie ozdobne z oferty firmy Libet

Autor: Libet S.A.
Źródło: Libet S.A.
Terenem, na którym występuje ich nadzwyczaj dużo jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Najbardziej kojarzoną formą krasową na terenie tej wyżyny jest Maczuga Herkulesa, która znajduje się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego w sąsiedztwie zamku Pieskowa Skała. Wapienie zaskakująco chętnie wykorzystywane są w celach zdobniczych np. kamień wapienny. W Polsce najczęściej używane są do tych celów wapienie , które wydobywa się w okolicach Kielc i Chęcin. Obie te miejscowości leżą na terenie województwa świętokrzyskiego.
Skorupa Ziemi w zdecydowanej większości zbudowana jest z krzemianów. Znamy ich dzisiaj blisko pięćset, małą liczba czterdziestu należy do niezwykle często spotykanych.

Chcesz dokładniej poznać opisywany tu temat? Jeżeli tak, zobacz przykłady (http://www.interchemol.com.pl/produkty/nawierzchnie-poliuretanowe) innych tego typu tekstów. One także omawiają tę kwestię.

Wiele z nich to mające znaczną wartość kamienie gromadzone przez kolekcjonerów, inne to piękne kamienie, z których tworzona jest niezwykle piękna biżuteria i ozdoby. Przykładem takiego zachwycającego swoją urodą krzemianu jest labradoryt. Wspomniany labradoryt po raz pierwszy opisano w XVIII wieku. Jego nazwa pochodzi od półwyspu Labrador.

Poza Kanadą ten wyjątkowej urody kamień znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Australii, w Finlandii. Znajduje się także na terenie naszego kraju. Jednym obszarem jego występowania na terenie naszego kraju jest Dolny Śląsk.

Po labradoryt niezwykle chętnie sięgają jubilerzy.

Jeśli zainteresował Cię prezentowany na tej stronie materiał, bez wahania zobacz ponadto towarzyszące informacje (https://www.dzwigmar.pl/praca.html) – one także są warte zainteresowania.

Szczególnie cenią ten, który wydobyto na terenie Finlandii. Wykorzystuje go również przemysł ceramiczny. Jest to kamień, który w każdym wzbudzi ogromny zachwyt.

Contacts:
Posted by: admin on