badania nieniszczące jako metody upraszczające pracę w wielu sferach

Energodiagnostyka to aktywność w oparciu o skład reguł i strategii badawczo-pomiarowych, służących do oceny poziomu fachowego obiektów, budowy, maszyn, także sprzętów sporządzonych z metali żelaznych.
W dzisiejszych czasach nowoczesne rozstrzygnięcia upraszczają pracę w wielu obszarach. Badania ultradźwiękowe zapewniają możność przeróżnego typu badania grubości, bez ingerencji w ich konstrukcję.

Continue reading “badania nieniszczące jako metody upraszczające pracę w wielu sferach” »

Cięcie blach plazmą – wysoka jakość agregatów i stosowne grubości blach zapewniające doskonałe rezultaty

Dzięki najnowszym technologiom możliwe jest precyzyjne cięcie blach z zachowaniem doskonałej powtarzalności. Z pewnością najpopularniejszą metodą na wycinanie elementów z blachy jest bazowanie na wąskostrumieniowych agregatów plazmowych, dzięki którym jesteśmy w stanie zapewnić sobie dokładne cięcie a także świetną jakość. W przypadku cięcia blach wielką rolę pełni ich grubość, która w przypadku stalowych elementów ciętych plazmą nie może przekraczać 40 mm.

Continue reading “Cięcie blach plazmą – wysoka jakość agregatów i stosowne grubości blach zapewniające doskonałe rezultaty” »