Czym jest proces cynkowania? Jakie są kolejne etapy cynkowania, które możemy wyróżnić?

Proces cynkowania to w rzeczy samej kilka niezbędnych wstępnych etapów. Początkowo występuje bezpośrednie zanurzenie stalowego elementu w ciekłym cynku, to sprawia, że powstaje trwała mechanicznie i nieprzepuszczalna powłoka, która zabezpiecza materiał przed korozją. Pierwszy z etapów to mechaniczne usunięcie niejednorodności, jakie przylegają do powierzchni cynkowanego przedmiotu. Zanieczyszczenia takiego rodzaju, jak piasek, rdza czy pozostałości starej powłoki, likwidowane są sposobem obróbki strumieniowo-ściernej.

Continue reading “Czym jest proces cynkowania? Jakie są kolejne etapy cynkowania, które możemy wyróżnić?” »