W jakim celu stosowane są badania nieniszczące materiałów, jakie metody wykorzystuje się do badania konstrukcji stalowych

Produkowanie części maszyn, urządzeń i najróżniejszych elementów nawet jeśli się przestrzega rygorystyczne normy zawsze będzie dawać niebezpieczeństwo, że coś się po prostu nie uda. Dlatego też konieczna jest kontrola, czy wszystko wykonane zostało jak należy i dany element jest dobry. Zależnie od rodzaju kontrolowanych przedmiotów stosuje się rozmaite techniki i metody. W seryjnej produkcji często pobiera się parę wyrobów i oddaje do działu kontrolującego jakość, który wszystko bada.

maszyny

Autor: Scott McLeod
Źródło: http://www.flickr.com
Jeżeli pomyślnie przejdą próbę, to cała partia zostaje zwalniana do sprzedaży, niestety często badania takie wiążą się ze zniszczeniem próbek. Całkowicie inaczej przeprowadza się badania w sytuacji, gdy nie można w żaden sposób ingerować w badany element, lecz niezbędne jest skontrolowanie jego stanu. Badania inwazyjne mogłyby spowodować zmianę jego parametrów, a z wielu powodów jest to niedopuszczalne. W takim przypadku można zastosować badania nieniszczące, pozwalające na dokładną kontrolę konstrukcji lub elementu bez konieczności interencji w ich strukturę – typy badań nieniszczących.

Badania, jakie nie będą niszczyć sprawdzanych części są używane coraz chętniej zarówno w cyklach produkcyjnych, jak też podczas późniejszych kontroli w czasie użytkowania. Ich ogromną zaletą jest to, że da się je przeprowadzać na każdej wyprodukowanej rzeczy, która opuszcza fabrykę, ale także podczas badań okresowych, dając przy tym znacznie większy poziom bezpieczeństwa. Jedną z bardziej popularnych nieniszczących technik są badania magnetyczno proszkowe – dowiedz się jak przebiegają takie badania.

Używa się je do wyszukiwania defektów materiałów, w pierwszej kolejności najróżniejszych pęknięć, rozwarstwień czy niedokładnych spawów. Dzięki temu da się w łatwy sposób wykryć różne defekty, które później mogłyby być powodem jakiś problemów. Badania magnetyczno proszkowe są możliwe do użycia jedynie przy ferromagnetycznych materiałach. Zależnie od rodzaju i wielkości defektu można stosować metody barwne i fluorescencyjne, oba te rodzaje cechują się dużą czułością i wykrywalnością.
Contacts:
Posted by: admin on